The Sistem

Eğitim Sistemi adıyla bildiğimiz uygulamalar Sanayi Devrimi için ihtiyaç duyulan toplum yapısını oluşturacak kararlar üzerine inşa edilmiştir. Endüstrileşmeden, istatistik biliminden, standartlaşmadan, ortalamacı anlayıştan, zekâ testlerinden, sıralama tutkusundan etkilenmiş ve kapitalizm tarafından misyonu değiştirilmiştir. Tüm dünyadaki eğitim sistemleri, bilimin beynimizin nasıl çalıştığına dair bulguları ve teknoloji çağında yaşıyor olduğumuz gerçeği ile çelişmektedir. İki yüzyıldır idealleştirilen ortalama insan anlayışından kurtulmanın yolu, kişinin kendini eğitmesidir. detay

Beyin Nasıl Özgürleşir

Meslek sınırlayıcı, eğitim yönlendirici, yetenek gereksiz ve hedefler hakarettir. Sistem; zekayı ölçer, kapasiteyi zorlar, mesaiyi ödüllendirir. Oysa; bilgi yük, ödüller tehlikeli, unvanlar tuzak, hayaller ölümcüldür. Yolun henüz başında bile, manevra kabiliyeti olan özgür bir beynin hissettikleri, hantal bir yaşam tarzının yol açtığı düşünce yapısının bir ömür boyu kazandıklarından çok daha fazladır.Toplumun aynaya bakacak, durup bir şey üzerine düşünecek vakti hiç olmamıştır. Ama zaten kimse size dünyaya çoğunluğu adım adım izlemek üzere geldiğinizi söylememişti. detay

Gıda Mühendisi gibi Düşünmek

Görev tanımı sektörler tarafından kabullenilmiş, toplum tarafından anlaşılmış olsa; hayatımızı etkileyen en önemli konuları gıda mühendislerine danışıyor olurduk. Onların bilim ve teknolojiyi buluşturan, sosyal bilimler ve mantığı da içine alan düşünce dünyasından bakan bir insan, tüm olayların arka planında aslında aynı mücadelenin yaşandığını anlayabilir. Problemlere ve hayata gıda mühendisi gibi yaklaşmak, her insanın tecrübe etmesi gereken bir düşünce deneyimi. detay

Bilgi Çağını Anlayamadık

Birkaç on yıl içinde tüm insanlık tarihinden fazla gelişme gördük. Kavramlar baştan aşağı değişti, bilgi ayağımıza kadar geldi .Ancak bizler yüz milyonlarca sayfayı bir saniyeden kısa bir sürede tarayıp aradığımız içeriği önem sırasına göre dizen ve 1 milyar kişiyi aynı platformda toplayan iki teknolojiyi eğlence ve dedikodu araçlarına dönüştürdük. Çağı değiştirecek kadar artan teknoloji, düşünce tarzımızı ve alışkanlıklarımızı değiştiremedi. detay

KİTAPLARDAN YAZILAR

DİĞER SİTELER

  1. abdullah.us
  2. reha.us
  3. gidamuh.com
  4. key.reha37.com