Aklın yönetimi için kurallar

Düşünmek, akletmek

 1. 27, aklı yönetmek
 2. 69, öğrenmek için dört nitelik mevcut
 3. 91, önceden bildiğimiz bir şeyden bilmediğimiz bir şey
 4. 92, kıyaslama basit ve yalın

Önce bütünü görmeli, sonra parçaları

 1. 27, sınırlamaya ihtiyacı yoktur
 2. 27, her şeyde ortak görünen stratejiler
 3. 28, bütün bilimler birbirine bağlıdır
 4. 28, büyük resmi görmek
 5. 35, sezgi ve tümdengelim arasındaki fark
 6. 36, tümdengelim kanıtın varlığına ihtiyaç duymaz
 7. 37, bilime ulaşmanın en güvenli yolu
 8. 45, bir disiplini başka bir disiplin ile tanımak
 9. 48-49, hangi sırayı izleyerek çözüm aranması gerektiğini öğretirler
 10. 50, önceden bildiklerinden yola çıkarak
 11. 57, her konuyu ayrı ayrı bilmeye çalışmadan önce
 12. 84, mümkün olduğunca bölümlere ayırmak

Epistemoloji

 1. 30, kuşku
 2. 30, zeki insanlar farklı fikirlere ashiptir
 3. 34, kıskanç yazar

Bellek

 1. 30, kuşku bilgi bilmemekten kötüdür
 2. 31, bilgi arttıkça, gereksiz bilgi
 3. 32, sağlam temel
 4. 34, başkalarına ait tüm kanıtları bilsek bile kendi aklımız
 5. 50, belleğin zayıflığı
 6. 52, karışık bilgi ve dün
 7. 58, bilgisinin ne olduğu
 8. 59, sezgi* başka bir konuya mı dahil?
 9. 69, öğrenmek için dört nitelik mevcut

Yöntem

 1. 38, gerçeği yöntemsiz bir şekilde aramaktansa hiç aramamak daha yiidri
 2. 46, mutlak
 3. 47, zorla başlamak
 4. 51, sıralama
 5. 57, önce donanmak
 6. 61, kanıtlamayı güçleştirir
 7. 63, önce kendine ispatlamam00

Sormak

 1. 44, doğru sorularla başlamak

Yaratıcılık

 1. 45, bir disiplini başka bir disiplin ile tanımak

Anlamadan geçmemek

 1. 54, eğer aranılan şeyler

Herkesin aklı eşititr

 1. 57, aklını yeterince kullandığı takdirde

Odaklanma

 1. 60, hakikati görene kadar
 2. 60, aklın tüm güçleri
 3. 60, bölüştürmeyin
 4. 61, kanıtlamayı güçleştirir

Sezgi

 1. 35, sezgi ve tümdengelim arasındaki fark
 2. 59, sezgi* başka bir konuya mı dahil?
 3. 66, basit ve açık