Tanrı matematikçi mi

Kendin öğrenme

 1. 201, hiçbir eğitim almadan kendi kendini yetiştirmiş deha

The Sistem

 1. 43, dünyanın ilk üniversitesi
 2. 44, geometri bilmeyen giremez
 3. 44, platonun okulu
 4. 45, önemli matematik araştırmalarının çoğu
 5. 46, akademianın müfredatı

Müfredat

 1. 46, akademianın müfredatı

Öğrenmenin merceği, cehalet

 1. 12-13, bilgi arttıkça gizem derinleşti

Önce bütünü görmeli

 1. 14, Newton’un gördüğü yere düşen bir elmaydı
 2. 90, bilim dallarının keskin saflara ayrılması
 3. 110, insanlığın her bilgisi birbirine aynı biçimde bağlıdır
 4. 153, her olayı birbirinden bağımsız görmeye alışmış zihinler

Bellek

 1. 24, fleming
 2. 28, çok bilgi insanı akıllı yapmaz

Epistemoloji

 1. 25, mantık ve bilginin temeli
 2. 25, matematik – önce bütünü görmeli ile ilişkili
 3. 25, bilim ancak birbirini yok ederek
 4. 27, matematikle açıklanamayan hiçbir şeyi doğru kabul etmiyorum
 5. 27, felsefenin önemi
 6. 34, bilmek bilineni kucaklamaktır
 7. 37, cehalet
 8. 41, ispat fikrini ilk ortaya atan filozof
 9. 48, varsayım ve aksiyom
 10. 52, ortaya koymak başka ispatlamak başka
 11. 52, çürütülemez sağlam ispat
 12. 53, nesnel gerçekler
 13. basitlik konusu bu konuyla mı ilgili?
 14. 55, hipotez ve model
 15. 57, aristonun yasası iki bin yıl boyunca doğru kabul edilmiştir
 16. 57, kişilere değil görüşlere odaklanmak
 17. 58, matematikle doğa arasında bağlantı
 18. 74, hayat için bilim
 19. 79, ilk başka doğru görülecek hatalı sonuçlara
 20. 80, kopernik
 21. 80, bilgiyi hurafeye tercih eden
 22. 82, galileonun keşiflerinin sayısı
 23. 83, aristonun öğretisine ters
 24. 89, matematik bilimin dilbilgisidir
 25. 94, evren matematik diliyle yazılmıştır
 26. 95, mantık
 27. 95, önerme ve kanıtlara nasıl ulaşacağımız
 28. 109, felsefenin en ilginç tarafı
 29. 121, fikirlerini matematik diliyle
 30. 122, felsefenin matematiksel ilkeleri
 31. 125, felsefe dersinin olmaması inanılmaz bir şey – düşünmek konusuyla bağdaşır
 32. 131, bilimin felsefeden boşanması ve düşüncenin yerini kanıtın, hesabın ve mantığın alması
 33. 148, gözlemi bilimlerle tanıştırmak
 34. 152, bilimin ilerlemsi matematikle ilişkilidir
 35. 173, ne bildiğimizi değil bildiklerimizi nasıl bildiğimizi sorgulamak
 36. 183, öğrenilebilir bilgi
 37. 193, mantık hata yapabilir
 38. 194, matematik bilimle

Düşünmek

 1. 125, felsefe dersinin olmaması inanılmaz bir şey – düşünmek konusuyla bağdaşır
 2. yukardaki felsefe konularıyla bağdaşır

Toplum

 1. 40, keşfi yapanı dışlamak

Bilinçaltı

 1. 61, başka bir şey düşünürken çözmek

Sezgi

 1. 83, hangi keşiflerin gerçekten fark yaratabileceğini

Soru

 1. 92, başkalarının sorularına cevap olarak icat yaratmak

Merak

 1. 109, aldığım eğitim şaşkınlığımı artırıyor

Motivasyon

 1. 118, keşfetme keyfini başkalarına bırakmak

Özgürleşme

 1. 110, şüphe götürmeyen tek şey şüphe etmenin kendisi

Hocanın varlığını sorgulamak

 1. 122, analiz anlatımdan öce gelmeldidir

Hiçbirimiz ortalama değiliz

 1. 152, ortalama insan kavramını tanıştıran kişi
 2. 153, norm ve normal
 3. 154, ortalama insan tabiatın üretmeye çalıştığı şeyin
 4. 155, norm
 5. 156, korelasyon
 6. 156, galton
 7. 157, ters korelasyon
 8. 157, önyargılarımız
 9. 165, standart sapma
 10. 166, büyük sayılar yasası
Abdullah Reha Nazlı

Abdullah Reha Nazlı

Mühendis, girişimci, tasarımcı, yazar.