Standarttan Sapmak -arka kapak yazısı

İlk okulların birkaç bin yıllık tarihi var. Öğrenmek isteyen veya istemeyen herkesin okula gitmesi gerektiği fikri birkaç yüzyıllık. Devletler köyde mutsuz olup kente gelip okula gitmenizi iki yüz yıldır istiyorlar. Üniversitenin ideal bir yaşam için olmazsa olmaz olduğu fikri elli yıllık. Okul okumak birkaç on yıldır iş bulmayı sağlamıyor. Çağ değişimine adapte olamayan sistemlerin kendini asla yenilemeyen düzeninin kendin öğrenme yetenğini unuturruğunu artık biliyoruz. Bilim birkaç on yıl önce öğretme diye bir şey olmadığını ancak öğrenmenin varolduğunu buldu.

Abdullah Reha Nazlı

Abdullah Reha Nazlı

Mühendis, girişimci, tasarımcı, yazar.